A ULUSLARARASI KALİTE BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gıda güvenliği bir yönetim sistem standardıdır.İşletmelere kazanımları aşağıdaki gibi listelenebilir.

Pazarda güven kazanma
Uluslararası ilişkilerde artış
Rekabet gücü kazanma
Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
Yönetim etkinliğini artırma
Uluslar arası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama, tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol
Tüm çalışanların ortak sorumluluğunun sağlanması
Etkin zaman yönetimi
Tüketiciyi bilinçlendirme
Etkin stok kontrolü
Etkin müşteri hizmeti
Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı
Kaynak optimizasyonu – dahili ve gıda zinciri boyunca
Etkin planlama, üretim sonrası doğrulamanın daha aza inmesi
Dokümantasyonşartlarının etkin ve iyi olması
Ön gereksinim programlarının sistematik yönetiminin sağlanması
Teknik yeterliliğin sağlanması
Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
Tüm aşamalarda Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması
Sorumluluklarını bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması
Ürün güvenliğine olan güvenin artması
Proses kontrolün dökümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi
Spesifikasyon ve yasal mevzuatlara uyumun sağlanması

Hemen Arayın